Met wie gaat u in zee?

Na een aantal jaren in autoschade gerelateerde beroepen (van autospuiter tot schade-expert) werkzaam geweest te zijn heb ik op mijn 33e het roer volledig omgegooid en ben ik mijn zorgcarrière begonnen als zorgassistent in de nachtdienst op een een afdeling voor landurige intensieve psychiatrie. Na ruim 2 jaar daar gewerkt te hebben als vaste wacht ben ik aan de opleiding tot verpleegkundige begonnen.

Tijdens mijn 4 jarige opleiding heb ik gewerkt op een afdeling voor langdurig opgenomen psychiatrisch patienten, een opname afdeling voor volwassenen en in mijn laatste jaar heb ik patiënten begeleid welke woonachtig waren in kleine groepen in woningen op een terrein van een GGz instelling.

Na het afronden van mijn opleiding ben ik gaan werken op een opname afdeling voor volwassenen om zo ervaring op te doen met een gevarieerd aanbod van in crisis verkerende patiënten met een veelal complexe problematiek.

Deze ervaring gebruik ik nu om breed inzetbaar te zijn in de psychiatrie.

Hoe sta ik in mijn werk?

Wanneer u van mijn diensten gebruik maakt krijgt u op uw afdeling een verpleegkundige die rust en vertrouwen uitstraalt, ook in crisissituaties waar snel handelen noodzakelijk is.

Ik benader het werken in de zorg met een nuchtere, positief kritische blik en ben in staat buiten de gebaande paden te denken.

Ook ben ik in staat (verpleeg)problemen terug te brengen tot de essentie zonder het detail uit het oog te verliezen.

Officieel moment: Het ondertekenen van mijn diploma verpleegkunde!

Het opspelden van het verpleegkunde speldje door mijn lieve echtgenote.

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use